PLATFORMA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

SIDAS PZP jako system do realizacji zamówień publicznych w ramach projektu e-Zamówienia, daje odpowiednie narzędzia, zarówno po stronie Wykonawcy w zakresie składania ofert, prowadzenia dialogu z Zamawiającym oraz śledzenia i monitorowania przetargów, a także umożliwia działom zamówień publicznych skuteczną realizację ich zadań.

Założeniem systemu SIDAS PZP jest dostarczyć kompleksowy system do realizacji zamówień publicznych, który upraszcza łańcuch dostaw i odpowiada za pełną obsługę procesów zakupowych za pośrednictwem Internetu w ramach obecnie realizowane projektu e-Zamówienia.

SIDAS PZP pozwoli na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą PZP. Zarówno dla Zamawiających z administracji publicznej jak i wszystkich Wykonawców.

Projekt zakłada udostępnienie szeregu funkcji i udogodnień dla użytkownika, które będą obejmować automatyzację wewnętrznych procesów zamówień, integrację z innymi systemami z grupy SIDAS (EZD, BUDŻET, BIP), system do automatycznej weryfikacji podpisów elektronicznych oraz  proces elektronicznego składania wniosków, który wykorzystuje aukcje i licytacje online celem zgromadzenia jak największej ilości ofert na potrzeby określonego przetargu.

SIDAS Platforma Zamówień Publicznych to kompleksowy system do obsługi zamówień publicznych, który upraszcza proces organizacji oraz odpowiada za pełną obsługę procesów zamówień publicznych za pośrednictwem Internetu.

Nasz system jest dostępu w wielu pakietach dopasowanych do indywidualnych potrzeb.

Zgłoś się do nas w sprawie oferty lub umów się na prezentację online naszej platformy do zamówień publicznych SIDAS PZP.

SIDAS
Elektronizacja Zamówień Publicznych
Platforma Zamówień Publicznych
Rejestracja

Zarejestruj się w systemie SIDAS PZP jako Zamawiający i skorzystaj z promocyjnej oferty.

Dlaczego SIDAS PZP ?

 • SIDAS PZP to narzędzie, zaprojektowane od podstaw z myślą o elektronizacji procesu zamówień publicznych – zgodne z projektem e-Zamówienia.
 • SIDAS PZP jest narzędziem mającym na celu poprawę przejrzystości i efektywności procesu zakupów oraz generowanie oszczędności dla Zamawiających.
 • SIDAS PZP sprawia, że proces zakupowy jest dużo wydajniejszy; kupujący oszczędzają czas, a kierownictwo może łatwo uzyskać dostęp do danych i raportów.
 • SIDAS PZP jest narzędziem certyfikowanym przez SIMAP i znajduje się na liście certyfikowanych partnerów TED eSENDERS
SIDAS PZP

SIDAS PZP to system obsługujący przetargi za pośrednictwem platformy internetowej. Jest to pełnoprawne narzędzie mające na celu poprawę przejrzystości i efektywności procesu zakupów oraz generowanie oszczędności dla Zamawiających.

Wydziały ds. Zamówień znajdują się w większości organizacji. Są odpowiedzialne za proces realizacji zakupu surowców, materiałów biurowych, utrzymanie obiektu, projektów budowlanych, systemów informatycznych i innych. Ważne jest, aby w procesie realizacji zamówienia był wykorzystywany odpowiedni system wykorzystujący założenia projektu e-Zamówienia.

20
Lat doświadczenia
500
Wdrożeń
4000
Zadowolonych użytkowników systemów
93
Osób w zespole
Aktualizacje SIDAS PZP
Zakres aktualizacji 1.14:

Nowe funkcjonalności

1. Tryb regulaminowy bez opcji publikacji ogłoszeń

Dodana została możliwość zainicjowania i udzielenie zamówienia dla trybu regulaminowego bez publikacji ogłoszeń. Tryb ten jest przedstawiany jako „Regulaminowy bez publikacji ogłoszeń” i póki co podczas tworzenia zamówienia taki tryb można wybrać

2. Możliwość konfiguracji trybu regulaminowego

Wraz z nową możliwością przełączenia trybu regulaminowego doszła opcja konfiguracji. W obecnej wersji konfiguracja jest dostępna dla trybu regulaminowego bez publikacji ogłoszeń.

3. Ustaw postępowanie jako jawne i niejawne

Dla trybu regulaminowego bez publikacji ogłoszeń możliwe jest ustawienie, by postępowanie było jawne i niejawne po stronie wykonawcy.
Postępowania jawne możliwe będą do wyszukiwania po stronie publicznej jak i przez wykonawców, a niejawne tylko przy użyciu nadesłanego linku.

4. Skopiowanie linku postępowania

Po zainicjowaniu postępowania zamawiający ma możliwość skopiowania link do udostępnionego postępowania poprzez przycisk dostępny w szczegółach postępowania.

5. Import ofert z poprzedniego etapu

Dla trybów „Podstawowy z opcją negocjacji” i „Regulaminowy” została udostępniona opcja pobierania informacji o ofertach z etapu przed negocjacją.
Po etapie negocjacji, gdy zamawiający zaproszą do składania ofert, ale do postępowania nie wpłyną żadne oferty, to zamawiający po terminie składania ofert ma możliwość zaciągnięcia danych wykonawców z etapu przed negocjacją i na ich podstawie może zakończyć postępowanie.

 

Poprawki w istniejących funkcjonalnościach

1. Statusy postępowania

Zostały zmodyfikowane statusy postępowania

2. Wysyłane powiadomienia e-mail

Poprawiona została treść wysyłanych powiadomień do zamawiających i wykonawców.

3. Moduł ról

Poprawiony został widok modułu ról

4. Zmienione grafiki w aplikacji

W całej aplikacji zostały zmienione grafiki, które informowały o różnych zdarzeniach w aplikacji, jak błędy, brak danych itd.

5. W trybie regulaminowym bez publikacji zostały poprawione widoki takie jak:

– Widok aplikowania ofert przez wykonawcę
– Szczegóły oferty
– Otwarcie
– Badanie i ocena
– Umowa

6. Polityka prywatności

Została rozpisana nowa polityka prywatności

7. Unieważnienie postępowania

Zmiana lokalizacji przycisku do „Unieważnienia postępowania”, znajduje się on teraz na zakładce „Postępowanie”

 

Lista poprawek:

 1. Poprawione zostały problemy z widokiem roli
 2. Poprawiony został filtr wyszukiwania po ofertach
 3. Poprawione zostały podstawy prawne
 4. Poprawiony został przycisk przejścia do panelu zamawiającego

Zakres aktualizacji 1.13:

 1. Rezygnacja z konieczności publikacji w BIP, publikacja automatyczna tylko w profilu wykonawcy

Została wyłączona konieczność publikacji do BIP i zamiast tego została umożliwiona publikacja w profilu wykonawcy

 1. Sprostowanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (ogłoszenie o zmianie F14)

Po zakończeniu postępowania (opublikowaniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia) umożliwiona została opcja wykonania sprostowania udzielenia zamówienia

 1. Poprawiony został format wysyłanych maili

Wysyłana wiadomość email do zamawiającego i wykonawcy została rozszerzona o nazwę i link do postępowania

 

Lista poprawek:

 1. Zmieniony został język domyślny z angielskiego na polski
 2. Zmieniona walidacja dla pola „Data zawarcia umowy”
 3. Poprawki przy prezentacji ogłoszenia o zmianę
 4. Poprawione zostało filtrowanie na stronie zamówienia
 5. Poprawione zostało wysyłanie maili po wybraniu oferty najkorzystniejszej
 6. Poprawiona została walidacja odnośnie odrzucania oferty
 7. Poprawiony został problem z przenoszeniem danych wykonawcy po edycji jego nazwy

Zakres aktualizacji 1.12:

 1. Do okna z dodawaniem komisji dodano pole do wprowadzania daty.

– Można wprowadzać tylko datę do daty dzisiejszej.
– Nie ma możliwości wprowadzania godziny.

 1. Dodany został protokół postępowania dla trybu krajowego podstawowego.

– Protokół można wygenerować w formacie odt. (edytowalnym) z uzupełnionymi danymi.
– Póki co protokół uzupełnia się o kolejne informacje na kolejnych etapach do etapu publikacji informacji z otwarcia.

 1. Zmieniony został protokół postępowania dla trybu nieograniczonego.

– Protokół został podmieniony na aktualnie wymagany.

 1. Dodana informacja o poprawności wypełnienia formularza i przejście do listy ogłoszeń.

– Dla trybów podstawowych i w regulaminowym w formularzu postępowania została dodana informacja o poprawności wypełniania formularza z możliwością przejścia do listy ogłoszeń

 1. Usługi społeczne i inne do 750 000,00 euro.

– Została udostępniona możliwość tworzenia nowego elementu do planu zamówień i postępowań do kwoty 750 tys euro dla rodzaju „Usługa” w trybach krajowych i unijnych.
– Aplikacja umożliwia zarejestrowanie zamówienia dla rodzaju zamówienia „Usługa” do kwoty 750 tys euro zarówno w trybie krajowym jak i unijnym.

 1. Umożliwiona została możliwość podania kwoty i opublikowania na wcześniejszym etapie.

– Zostało umożliwione podanie kwoty i opublikowanie informacji o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia w momencie opublikowania ogłoszenia o zamówienie.

 1. Wymagane dokumenty.

– Udostępnione zostały wymagane dokumenty na stronie publicznej.
– Zamawiający będzie miał możliwość zweryfikowania wymaganych dokumentów na etapie „Badania i oceny”, zamiast jak wcześniej z widoku szczegółów aplikacji.

 1. Opcja przejścia do rejestracji

– Z ekranu logowania została dodana opcja przejścia do widoku rejestracji.

 1. Powiadomienia do wykonawcy o wyborze oferty.

– Po tym jak zostanie opublikowane zawiadomienie z wyboru oferty najkorzystniejsze to do wybranego wykonawcy wysyłana jest wiadomość o tym, że został wybrany.

 1. Lista wykonawców – możliwość dodania wykonawcy jako osoba fizyczna.

– Na stronie lista wykonawców po stronie zamawiającego została umożliwiona dodania wykonawcy.

 1. Możliwość oznaczenia wykonawcy fizycznego jako „zagraniczny”.

– Formularz rejestracji wykonawcy, po wybraniu opcji „fizyczny wykonawca”, to została umożliwiona opcja wybrana „zagranicznego” wykonawcę.
– Lista wykonawców po stronie zamawiającego podczas dodawania wykonawcy i  wybraniu opcji „fizyczny wykonawca”, to została umożliwiona opcja wybrana „zagranicznego” wykonawcę.

 

 

Lista poprawek:

 1. Poprawka literówki w wysyłanej wiadomości email.
 2. W szablonie zawiadomienia z wyboru oferty została poprawiona prezentacja danych.
 3. W szablonie informacji z otwarcia została poprawiona prezentacja danych.
 4. Poprawiona została prezentacja ogłoszenia o zmianę.

Zakres aktualizacji 1.11:

 1. Publikacja własna – dodanie godziny do daty publikacji

W publikacji własnej każdego typu ogłoszenia po wybraniu daty zacznie się prezentować możliwość wprowadzania godziny publikacji.

Automatycznie wpisana zostanie wartość 00:00.

W przypadku wprowadzenia godziny w przyszłości pojawi się komunikat informujący o tym, że wprowadzono datę w przyszłości

 1. W zawiadomieniu z wyboru ofert zostało usunięte słowo „istotnych”

W podglądzie zawiadomienia z wyboru ofert i ofert dodatkowych usunięte zostało słowo „istotnych” w pkt 2 dotyczącym punktacji

 1. Rejestracja wykonawcy – Kontakt mailowy

Podczas rejestracji wykonawcy w sekcji „Kontakt” prezentuje się domyślnie wybrany typ jako „Email”.

 1. Modyfikacja zaproszenia do składania ofert

Została dodana możliwość zmodyfikowania wprowadzonych danych odnośnie zaproszenia do składania ofert.

Zamawiający ma możliwość zmiany terminu składania i otwarcia ofert, oraz pozostałych pól do momentu publikacji zaproszenia do składania ofert.

W przypadku publikacji zaproszenia do składania ofert, to znika możliwość edycji danych

 1. Tryb ograniczony zmienione zostało pole w oknie do zapraszania do składania ofert

W oknie do zaproszenia do składania ofert w trybie ograniczonym zostało zmienione pole input, na select z opcją wybrania daty jak i pola input, gdzie zamawiający ma możliwość

 1. Komisja – Dodanie kierownika zamawiającego

Została dodana nowa pozycja składu komisji „Kierownik zamawiającego”

Udostępniona została możliwość wydrukowania oświadczenia

Kierownik jest polem wymaganym

 1. Dodana została informacja dotycząca nieprawidłowych pól w profilu

Gdy zamawiający, lub wykonawca posiadają niekompletne profile, to wyświetli im się informacja dotycząca brakujących danych, lub też nieprawidłowych

 1. Lista wymaganych dokumentów

Gdy ogłoszenie o zamówienie pomyślnie przejdzie weryfikację, to zamawiający ma możliwość zdefiniowania wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty są udostępniane wykonawcy i może je przejrzeć na widoku „Moje pliki”.

Zamawiający po odszyfrowaniu otrzymanych dokumentów przez wykonawców ma możliwość zweryfikować czy wykonawca dosłał wymagane dokumenty

W przypadku braku któregokolwiek dokumentu możliwe jest wygenerowania dokumentu odnośnie braku wymaganych dokumentów.

 1. Usunięta została informacja odnośnie wymogu publikacji odrzuconej oferty

Gdy zamawiający odrzuci ofertę, ofertę wstępną, wniosek, lub też ofertę dodatkową, to aplikacja informowała użytkownika o wymogu publikacji informacji o odrzuceniu.

Aktualnie informacja ta zostanie zdjęta i zamawiający będzie miał możliwość publikacji, ale nie będzie tego musiał zrobić

 1. Powiadomienie o wersji uproszczonej w formularzu krajowym

Po wejściu do formularza krajowego zamawiającemu prezentuje się komunikat informujący o wersji uproszczonej i braku opcji wprowadzania podziału na części

 

 

Lista poprawek:

 1. Została dodana opcja akceptacji i publikacji z widoku szczegóły ogłoszenia
 2. Poprawka związana z prezentacją unieważnionego postępowania
 3. Poprawa z podglądem formularza o zmianę
 4. Drobne poprawki w szczegółach ogłoszenia o zamówienie
 5. Uspójnienie wszystkich typów ogłoszeń odnośnie treści

Zakres aktualizacji 1.10:

 1. Zmieniona wymagalność składu komisji przetargowej.

Zdjęta wymagalność dla:

 • Zastępcy przewodniczącego
 • Sekretarza
 • Członkowie komisji

Obecnie wymagany jest tylko przewodniczący komisji przetargowej.

 1. W szczegółach ogłoszenia dla trybu krajowego został zmieniony tytuł w szczegółach

W podglądzie zamiast „Ogłoszenie o zamówieniu” prezentować tylko „zamówienie”. Ogłoszenie o zamówieniu, które jest publikowane w BZP zawiera więcej informacji

Na podstawie artykułu:

art. 270 ust.4

 1. Ogłoszenie udostępnione lub przekazane w sposób, o którym mowa w ust. 1 lub 2:
 2. nie może zawierać innych informacji niż informacje zawarte w ogłoszeniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych;
 3. wskazuje datę zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000243901.pdf

 1. Zasilenie listy wykonawców

Dodana zostały zakładki:

 • Moje kontakty
 • Baza wykonawców

Zakładka „Moje kontakty” zawiera dodanych wykonawców, którzy składali aplikację do wskazanego zamawiającego, lub zostali dodani przez zamawiającego

Zakładka „Baza wykonawców” zawiera wszystkich wykonawców w systemie PZP

Zamawiający ma możliwość dodania ich z poziomu tabeli jak i szczegółów

 1. Poprawiona schema na 2.0.9.S04

nuts_codes_2016.xsd replaced by nuts_codes_2021.xsd.

#Changed occurrences: //OBJECT_CONTRACT/OBJECT_DESCR/n2021:NUTS: from 1…20 to 1…250;

//PROCUREMENT_DISCONTINUED/*: the elements ORIGINAL_ENOTICES, ORIGINAL_TED_ESENDER, ESENDER_LOGIN, NO_DOC_EXT, ORIGINAL_OTHER_MEANS, DATE_DISPATCH_ORIGINAL: from mandatory to optional: F03,F06,F13,F21,F22,F23,F25.

#Changes values: TED_ESENDERS/@VERSION=”R2.0.9.S04″.

 1. Protokoły postępowania dla wszystkich trybów
  Możliwe jest wygenerowania protokołu dla wszystkich trybów.
 2. Integracja z SIDAS Budżet

 

 

Lista poprawek:

1. Poprawiona prezentacja podstawy prawnej dla wezwania do składania ofert dodatkowych w trybie regulaminowym
2. Uwzględnienie przypadku, gdy zamawiający w ogłoszeniu o zmianę doda pusty kod CPV
3. W typach ogłoszeniach
– Informacja o negocjacji
– Zaproszenie do składania ofert
– Wezwanie do składania ofert dodatkowych
– Prezentowana jest suma kryteriów
4. Rozwiązanie problemu z prezentowaniem przycisków pobierania przy braku komisji dla zakończonego postępowania
5. Poprawienie literówek w formularzu postępowanie sekcja „Przedmiot”
6. Poprawienie walidacji w modalu dodawania członków komisji
7. Dodanie obsługę walidacji dla istniejącego numeru NIP przy dodawaniu wykonawcy
8. Zablokowanie edycję pola NIP w sekcji „Lista wykonawców”
9. Poprawione generowanie zawiadomienia z wyboru w przypadku, gdy zostali odrzuceni dla części
10. Poprawiona prezentacja postępowania po opublikowaniu do TED ogłoszenia o zamówienie
11. Poprawienie treści prezentowanej w modalu informacyjnym dla odrzucenia oferty
12. Poprawienie prezentowanych danych w zawiadomieniu z wyboru
13. Poprawienie zachowania walidacji dla ogłoszenia o zamówieniu i generowania ogłoszenia o zamówieniu

Zakres aktualizacji 1.9:

 1. Uruchomienie trybu regulaminowego

Tryb regulaminowy będzie bazował na trybie podstawowym z opcją negocjacji.

Zamawiający może:

 • opublikować ogłoszenie i nie wysyłać zapytania
 • opublikować ogłoszenie i wysyłać zapytanie
 • nie publikować ogłoszenia i wysłać zapytania (opcja bez publikacji ogłoszenia)

Póki co ten tryb ma możliwość tylko opcji pierwszej, zaś w kolejnych wersjach powinna zostać udostępnione pozostałe opcje.

Zakładka SWZ zostanie wyłączona.

Różnice:

 • nazwa trybu – Zamówienie Regulaminowe (jest opcja, że nazwa może zostać zmieniona na Zamówienie poniżej progu)
 • możliwość przeprowadzenie postępowania bez publikacji ogłoszenia → Póki co nie nie ma tego
 • informacja o miejscach publikacji – nie publikujemy w BZP, publikacja ewentualnie w bazie konkurencyjności w przypadku zamówień z funduszy europejskich → Czyli publikacja do BIP, ale tylko własnych szablonów póki co
 • wymagalność publikacji dla poszczególnych publikacji (w pierwszym etapie uruchamiamy bez zmian)
 • zapytania do wykonawców
 1. Lista wykonawców
 • Prezentuje listę wykonawców którzy:
  -mają i nie mają konta → Póki co nie jest to rozdzielane
  -lista per zamawiający → Oznacza, że każdy wykonawca jest powiązany z jednym zamawiającym (Mam na myśli, że zamawiający 1 i zamawiający 2 będą prezentować dwie różne listy wykonawców)
  -weryfikowanie po NIP, REGON. Info, że użytkownik już istnieje

Lista wykonawców dostępna będzie z poziomu menu bocznego pod Zamówieniami.

Na liście znajdą się również wykonawcy, którzy zostaną zarejestrowania w ramach konsorcjum, ofert papierowych oraz z poziomu listy (czyli dodanie wykonawcy niezależnie od postępowania) – tych wykonawców nie będziemy udostępniać dla innych zamawiających (będą mogli utworzyć sobie kopie na ich podstawie)

Szczegóły wykonawcy będą zawierać:

 • dane – dane teleadresowe wykonawcy

Z poziomu listy możliwość edycji danych wykonawcy tylko dla:

 • pozycji, które zostały dodane 'ręcznie’
 • zamawiający, który dodał może edytować inny nie.
 • dodawania wykonawców
 • usuwania wykonawców, którzy zostali dodani przez danego zamawiającego i nie zostali powiązani z żadnym postępowaniem

Filtry

 • posiadający konto w systemie
 • bez konta systemowego
 • wyszukiwanie po nazwie
 • wyszukiwanie po nip
 • wyszukiwanie po kodach pkd

Dodatkowo:

 • zmienić nazwę „listy wykonawców” udostępnionej dla administratora na „Lista kont wykonawców” w celu uniknięcia zamieszania w nazwach.
 1. Zawiadomienie o zamówieniu
 • W szczegółach zamówienia dla każdego trybu pojawia się możliwość wysłania powiadomienia o zamówieniu. Możliwe to jest dopiero po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu
 • Wysyłać zapytanie można do momentu terminu składania aplikacji.
 • Można wysyłać kilkukrotnie powiadomienie do tego samego wykonawcy
 • Po wysłaniu pojawia się lista wysłanych zapytań
 • W przypadku, gdy użytkownik posiada konto i posiada adres mailowy, to powiadomienie przyjdzie na postępowanie wraz z informacją, że przyszła wiadomość.
 • Dla użytkowników bez konta, ale z mailem powiadomienie przyjdzie na adres mailowy
 • Dla użytkowników bez konta i bez maila, to nie ma możliwości wysłania powiadomienia.
 • Powiadomienie
  – dostępne z poziomu zamówienia, po jego utworzeni
  – w treści wiadomości zawierałoby link do zamówienia
  – wysyłane do wykonawców, którzy zostaliby dodani na liście zamawiających po ich wskazaniu

Zakres aktualizacji 1.8:

 1. Funkcjonalności, które weszły wraz z wersją 1.8
 • Tryb podstawowy z opcją negocjacji  jest to tryb, który dodaje takie funkcjonalności jak:
 • Możliwość utworzenia i zainicjowania postępowania w nowym trybie podstawowy z opcją negocjacji, po wcześniejszym wprowadzeniu kwoty krajowej
 • Nowy rodzaj ofert, który różni się od ofert właściwych, tych znanych nam chociażby w trybach podstawowym bez negocjacji, czy też w nieograniczonym. Różnice
  • Etap ofert dla trybu podstawowego z opcją negocjacji dzielą się na akcje (te same akcje jak w przypadku ofert właściwych):
   • Pobrania listy ofert i opublikowaniu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia
   • Odszyfrowaniu ofert, oraz ich uzupełnieniu
   • Opublikowaniu informacji z otwarcia
   • Ocenieniu ofert (kryteria na tym etapie póki co nie są uzupełniane z wprowadzonych na etapie tworzenia postępowania)
   • Wybraniu ofert najkorzystniejszych
  • Po wybraniu możliwe jest opublikowanie zawiadomienia z wyboru ofert najkorzystniejszych
  • Negocjacja możliwa jest po etapie wybrania oferty najkorzystniejszej, lub zamawiający może pominąć ten krok i przejść do etapu udzielenia zamówienia
  • Po zakończeniu negocjacji zamawiający musi zaprosić do składania ofert ponownie
   • Wykonawcy składają oferty właściwe
   • Zamawiający wykonuje operacje te same co na etapie ofert z I etapu
   • Na etapie badania i ocena zaciągają się wprowadzone kryteria w postępowaniu
   • Możliwe jest wezwanie do składania ofert dodatkowych
  • Wymagana jest osobna konfiguracja z BIP, która nie jest powiązana z ofertami właściwymi
  • Póki co informacja z otwarcia ofert i zawiadomienie z wyboru ofert nie posiadają swojego szablonu
 • Zmienione zostały podstawy prawne w ogłoszeniach
 • Informacja z otwarcia – wszystkie tryby
  • Zgodnie z art. 222 ust 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)
  • Usunięto wezwanie do złożenia oświadczenie o nie przynależności, okres udzielonej gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach
 • Zawiadomienie z wyboru ofert – wszystkie tryby
  • działając na mocy art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp
  • zgodnie z art. 239 ust. 1 Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.
 • Informacja z otwarcia wniosków – przetarg ograniczony
  • Usunięto wezwanie do złożenia oświadczenie o nie przynależności
 • Zawiadomienie z wyboru wniosków – przetarg ograniczony
  • działając na mocy art. 147 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp
 • Zaproszenie do składania ofert
  • przetarg ograniczony
   • Na podstawie art. 149 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp
  • negocjacja z ogłoszeniem (tego trybu jeszcze nie można dodać w postępowaniu)
   • Na podstawie art. 160 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp
  • tryb podstawowy z opcją negocjacji
   • Na podstawie art. 293 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający zaprasza niżej wymienionych Wykonawców do złożenia oferty
  • tryb podstawowy z negocjacją
   • Na podstawie art. 293 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający zaprasza niżej wymienionych Wykonawców do złożenia oferty
  • Wezwanie do składania ofert dodatkowych
   • taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert
    • Na podstawie art. 248 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.),
   • taka sama cena lub koszt
    • Na podstawie art. 250 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.),
   • Zgodnie z art. 251. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
  • Zawiadomienie o odrzuceniu
   • Usunięto podstawę prawną
 • Poprawiony został wygląd wszystkich ogłoszeń
 • Uspójnienie wyglądu ogłoszeń na stronie publicznej jak i na stronie panelu zamawiającego i wykonawcy
 • Możliwość odrzucenia aplikacji nieodszyfrowanej
 • Każda aplikacja złożona po terminie składania ma możliwość odrzucenia, bez możliwości odszyfrowania
 • W planie zamówień i planie postępowań kwota została poprawiona z 30 tys EUR na 130 tys PLN
 • W tej chwili można utworzyć plan postępowań z kwotą przekraczającą 130 tys PLN
 • Każdy planowany element z kwotą równią, lub mniejszą 130 tys PLN trafi do planu zamówień
 • Modyfikacja ogłoszenia o zamówienie dla krajówki
 • Możliwość uzupełnienia tylko kwoty dla informacji z otwarcia
 • Zmodyfikowane podstawy prawne w SWZ
 • Modyfikacja kryteriów
 • Zmodyfikowana opcja wprowadzania kryteriów dla krajówki
 • Zaproszenie do składania ofert dla 3 trybó
 • Przetarg ograniczony
  • termin związania z ofertą – input – wymagane
   informację o podmiotowych środkach dowodowych – textarea- opcja
  • sposób składania oferty – textarea (domyślnie: Ofertę należy złożyć na formularzu oferty.)- wymagane
  • języki sporządzenia oferty – multi select (tak jak w przypadku kodów CPV. domyślnie: polski) – wymagane
 • negocjacja z ogłoszeniem – którego nie ma jeszcze
  • informację o podmiotowych środkach dowodowych – textarea – opcja
   sposób składania oferty – textarea (domyślnie: Ofertę należy złożyć na formularzu oferty.) – wymagane
  • języki sporządzenia oferty – multi select (tak jak w przypadku kodów CPV polski) – wymagane
 • z opcją negocjacji
  • sposób składania oferty – textarea (domyślnie: Ofertę należy złożyć na formularzu oferty.) – wymagane
  • języki sporządzenia oferty – multi select (tak jak w przypadku kodów CPV domyślnie: polski) – wymagane
 • z negocjacją
  • wagi dla poszczególnych kryteriów (powinno działać jak przy ogłoszeniu o zamówieniu. Kryteria powinny się przekopiować) – opcjonalne -> czytaj wyjaśnienie
  • sposób składania oferty – textarea (domyślnie: Ofertę należy złożyć na formularzu oferty.) – wymaga
  • języki sporządzenia oferty – multi select (tak jak w przypadku kodów CPV domyślnie: polski) – wymaganePoprawione błędy:
 • Poprawki w formularzu krajowym
 • Poprawienie walidacji dla wprowadzanych kwot
 • Poprawienie walidacji dla podziału z częściami
 • Dodanie walidacji dla pola „Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia”
 • Poprawka walidacji Wadium
 • Na stronie publicznej
 • Zmieniony został adres email w kontakcie

Zakres aktualizacji 1.5:

1. Aplikacje papierowe (oferty, wnioski i oferty dodatkowe):

 • Aplikację papierową do zamówienia dodaje użytkownik z uprawnieniami zamawiającego do wskazanego kontekstu
 • Na etapie otwarcia aplikacja doszła możliwość dodawania aplikacji papierowej poprzez wypełnienie formularza i jego zatwierdzeniu.
 • Oferty papierowe można dodać od momentu pobrania listy aplikacji, do momentu opublikowania informacji z otwarcia.
 • Nowo dodana aplikacja papierowa jest oznaczona jako papierowa poprzez ikonę jak i w szczegółach takiej aplikacji występuje widget
 • Występuje walidacja dla daty, gdzie użytkownik nie może podać daty złożenia aplikacji i odszyfrowania przed datą publikacji ogłoszenia o zamówienie
 • Data złożenia i data otwarcia muszą być od siebie różne w taki sposób, że data złożenia aplikacji musi być przed datą otwarcia aplikacji
 • Data otwarcia aplikacji musi być po terminie otwarcia aplikacji ogólnego, który definiujemy podczas wypełniania formularza do ogłoszenia o zamówienie, lub modyfikacji
 • Aplikacja papierowa złożona po terminie składania ofert, ale przed terminem otwarcia jest oznaczona jako oferta złożona po terminie
 • Aplikację papierową można odrzucić i opublikować zawiadomienie z odrzucenia aplikacji
 • Możliwe jest pobranie listy ofert, w przypadku gdy nie zostały złożone żadne oferty przez zamawiających, ale otrzymane zostały oferty papierowe. W takiej sytuacji zamawiający ma możliwość dodania oferty papierowej do listy ofert.
 • W przypadku dodawania aplikacji papierowej podzielonej na części możliwe jest wskazania, na którą część została złożona
 • Zamawiający w szczegółach aplikacji papierowej ma możliwość zmodyfikowania takiej aplikacji

2. Konsorcjum:

 • Doszła możliwość dodania partnera wykonawcy
 • Partnera można dodać po stronie wykonawcy przed złożeniem aplikacji, jak i po stronie zamawiającego po odszyfrowaniu aplikacji w szczegółach otwartej aplikacji
 • Lider i partnerzy są oznaczeni w szczegółach aplikacji, jak i podczas składania aplikacji
 • Możliwe jest zmodyfikowanie konsorcjum
 • Konsorcjum można dodawać do momentu opublikowania informacji z otwarcia

3. Dashboard z powiadomieniami:

 • Ta funkcjonalność weszła pod koniec wersji 1.4, ale nie opisywałem jej wcześniej
 • Administratora systemu ma możliwość wysłania powiadomienia do zamawiających i wykonawców z informacją o planowanej aktualizacji systemu
 • Tę datę można modyfikować jak i usunąć
 • Aktualnie nie ma automatycznej możliwości usunięcia takiego powiadomienia i trzeba to usunąć po stronie administratora systemu

4. Usuwanie postępowania:

 • Przed opublikowaniem ogłoszenia o zamówienie możliwe będzie usunięcie dodanego postępowania

5. Usuwanie roli:

 • Możliwe będzie usunięcie roli, która nie została do nikogo przypisana
 • Jeżeli jakikolwiek użytkownik ma przypisaną rolę, to funkcja usuwania nie będzie działać

6. Filtr zamawiającego po stronie wykonawcy:

 • Doszła możliwość w polu filtry wprowadzania istniejącego w systemie zamawiającego w celu jego wyszukania w systemie

7. Plan zamówień, Plan postępowań i Zamówienia filtr kodów CPV:

 • Możliwe jest filtrowanie elementów w planach i zamówieniach po kodach CPV

8. W komisji możliwe jest pobranie oświadczenia:

 • Po tym jak zostanie przygotowana komisja, to dla każdego członka komisji możliwe jest pobranie takiego oświadczenia

9. Dla zamówień w przetargu nieograniczonym możliwe jest wygenerowanie protokołu, oraz dołączenie do niego załącznika:

 • Dane są uzupełniane po krokach „Przyjmowanie ofert” i „Otwarcie ofert”

10. W Badaniu i ocena doszedł nowy sposób definiowania kryteriów dla ofert:

 • Są one oddzielone 4 miejscami po przecinku
 • Możliwe jest obliczenie zdefiniowanych parametrów

11. W postępowaniu można wprowadzać kwotę Wadium:

 • do 3% dla unijnych (art. 97 ust. 2)
 • do 1,5% poniżej progu unijnego (art. 281 ust. 2 pkt 10 oraz art. 299 ust. 3)

12. Publikacja pozostałych ogłoszeń do BIP:

 • Informacja z otwarcia i zawiadomienie z wyboru możliwa jest publikacja tego typu ogłoszeń bezpośrednio do BIP

Zostańmy w kontakcie

W przypadku wszelkich pytań zapraszamy do kontaktu i umówienia się na indywidualną prezentację SIDAS PZP.

Adres

al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia

Telefon

58 712 60 20

Email

handlowy@madkom.pl

Pytania o funkcjonowanie platformy możesz kierować tutaj:

Email

kontakt@sidaspzp.pl

Wyślij wiadomość